ట్రంప్ ట్విట్టర్ రద్దు ప్రజాస్వామ్య దేశాల‌కు ఓ హెచ్చ‌రిక‌