విగ్ర‌హాల విధ్వంసం కేసులో పాస్ట‌ర్ ప్ర‌వీణ్ అరెస్టు

విగ్ర‌హాల విధ్వంసం కేసులో పాస్ట‌ర్ ప్ర‌వీణ్ అరెస్టు..!