దళిత కుటుంబాల వెలి… ఇంతకీ వాస్తవం ఏమిటి… ప్రచారం ఏమిటి… నిజం టుడే ఫ్యాక్టు చెక్

కొన్ని దళిత కుటుంబాలను వెలి వేేశారంటూ సంగెం శ్రీరామ్ పుర్ గ్రామంలో దుమారం లేచింది. ఇదే అదనుగా కొన్ని కమ్యూనిస్టు పార్టీలు, కుహానా సంస్థలు హడావుడి చేశాయి. ఇంతకీ వాస్తవం ఏమిటి… ప్రచారం ఏమిటి… నిజం టుడే ఫ్యాక్టు చెక్